مشاور حقوقی ملک

  1. نظارت بر تنظیم قراردادهای حوزه ملک و مسکن وکیل ملک
  2. مشاوره حقوقی املاک توسط وکیل ملکی
  3. استعلام از مراجع ذی صلاح و مشاوره حقوقی ملکی
  4. مرجع داوری توسط وکیل دعاوی ملکی
مشاور حقوقی املاک
همراه: 09155082147
همراه: 09155082147