مشاور حقوقی ملک

  1. نظارت بر تنظیم قراردادهای حوزه ملک و مسکن وکیل ملک
  2. مشاوره حقوقی املاک توسط وکیل ملکی
  3. استعلام از مراجع ذی صلاح و مشاوره حقوقی ملکی
  4. مرجع داوری توسط وکیل دعاوی ملکی
مشاور حقوقی املاک
بجنورد-کوچه برنجی ساختمان مرزبانی سابق طبقه اول واحد ۳موسسه حقوقی سپهر عدل حکمت ماندگار
همراه: 09155082147